Thịt

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 18/9

​​​​​​​Chi nhánh mới của Multivac Việt Nam cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực. Đức xác nhận thêm lợn rừng nhiễm ASF. Giá lợn sống bật tăng trở lại khi tình hình bình thường tại Việt Nam. Sản lượng thịt lợn EU dự báo tăng trong năm 2021. Trung Quốc tái đàn ở quy mô chăn nuôi lợn tương đương trước dịch tả lợn vào năm 2021.