Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 7/9

​​​​​​​Việt Nam phát hiện virus dịch tả lợn trong lô hàng nội tạng lợn. FTA với EU sẽ thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Việt Nam kiểm tra COVID-19 đối với thịt đông lạnh nhập khẩu.