0

Ngành chế biến gỗ của Việt Nam trở thành một trong những ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trong 10 năm qua, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng GDP của Việt Nam và tạo công ăn việc làm cho nửa triệu lao động. Doanh thu xuất khẩu của ngành gỗ tăng từ 1 tỷ USD năm 2004 lên hơn 10 tỷ USD trong năm 2019 (bảng 1).