Thực phẩm & Đồ uống

Năm 2019: vui cho tất cả, ngoại trừ nông dân

Xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 đạt các kết quả ấn tượng, giữa bối cảnh tăng trưởng xuất khẩu âm của nhiều nền kinh tế lớn. Tất cả đều hân hoan trước kết quả này, trừ người nông dân. Xuất khẩu năm 2019 của Việt Nam đạt 263,4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, và thặng dư thương mại đạt 9,9 tỷ USD, là năm thặng dư thương mại thứ 4 liên tiếp và vượt qua mọi kỳ vọng. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành chung vui kết quả này.
Hạt tiêu

Giá hạt tiêu dự báo duy trì ở mức thấp trong năm 2020

Giá hạt tiêu năm 2020 khó phục hồi sau khi suy giảm mạnh trong năm 2019 do dư cung. Nhu cầu hạt tiêu tại các nước tiêu dùng lớn vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Năm 2020, sản xuất hạt tiêu Việt Nam được cho là sẽ bội thu do diện tích trồng hạt tiêu tăng vọt trong năm 2017.