0

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) vừa công bố dữ liệu cho thấy trong tháng 7, cơ quan này đã từ chối thông quan 37 lô hàng thủy sản, với 3 lô hàng tôm (8,1%) bị từ chối do liên quan đến kháng sinh cấm.