0

Giữa tháng 7/2020, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 6/2020; theo đó, tính đến cuối tháng 5/2020, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 243.078 bao so với cuối tháng 5/2020.