0

Thương mại và các hoạt động chế biến lâm sản tại Việt Nam được quản lý theo Luật 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật xác định các lâm sản thu hoạch từ rừng, bao gồm động vật và thực vật và các sản phẩm khác trong rừng, không phải là gỗ, gỗ chế biến, mây tre.