0

Ngành chế biến gỗ Việt Nam ít phụ thuộc vào nguyên liệu cung ứng từ Trung Quốc hơn các ngành định hướng xuất khẩu khác, như dệt may và da giày, và vẫn ổn định trong suốt giai đoạn đầu bùng phát COVID-19.