0

Ngày 11/6/2020, chính phủ Việt Nam chính thức công bố Nghị quyết 91 hoãn triển khai Giấy phép Lưu hành tự do (CFS) yêu cầu đối với TACN và nguyên liệu TACN nhập khẩu để rà soát và hoàn thiện thêm, theo kết quả của cuộc họp thường kỳ chính phủ trong tháng 5.

Ngày 20/3/2020, Bộ NNPTNT thông báo sẽ hoãn triển khai yêu cầu CFS đối với TACN và nguyên liệu TACN nhập khẩu. Sau khi rà soát đề xuất hoãn yêu cầu CFS từ phía Bộ NNPTNT do các vấn đề và thiếu sót trong quy trình triển khai, chính phủ Việt Nam chính thức thông báo hoãn triển khai yêu cầu này trong Nghị quyết 91 ban hành ngày 11/6/2020, cho phép rà soát và sửa đổi thêm. Theo điều 4 của Nghị quyết, chính phủ yêu cầu Bộ NNPTNT chỉ đạo và điều phối với các bộ ngành liên quan để tiến hành rà soát tổng thể hướng dẫn Thông tư 13 hướng dẫn Luật Chăn nuôi và báo cáo về các điểm yếu trong triển khai yêu cầu CFS theo điều 18.3. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Bộ NNPTNT soạn thảo một Thông tư sửa đổi điều 18.3, khoản C của Thông tư 13 để đơn giản hóa thủ tục, đệ trình chính phủ trước ngày 31/12/2020.

Trong quá trình rà soát và sửa đổi Thông tư 13, chính phủ Việt Nam đồng ý hoãn triển khai yêu cầu CFS cho tới khi thông tư sửa đổi có hiệu lực. Dựa trên rà soát quy trình pháp lý để ban hành thông tư sửa đổi, Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính khung thời gian rà soát pháp lý cho thông tư sửa đổi sẽ kéo dài qua ngày 31/12/2020, nghĩa là thời gian tạm ngừng triển khai yêu cầu CFS sẽ tiếp tục cho tới khi thông tư mới có hiệu lực.

Theo USDA

Admin

Thái Lan đề ra chiến lược phát triển lúa gạo giai đoạn 2020 – 2024

Bài trước

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát nông sản nhập khẩu

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Chính sách