WTO: Ấn Độ khăng khăng giữ lập trường linh động trong đàm phán về các chính sách trợ cấp thủy sản

0

Ấn Độ tiếp tục giữ quan điểm rằng các nước đang phát triển có quy mô kinh tế lớn hơn nên được linh động hơn nhiều trong các cuộc đàm phán về thủy sản tại WTO, qua đó cho phép họ giữ lại một số chính sách trợ cấp quan trọng cho các nông dân, ngư dân nhỏ. Trong khi đó, một số nước phát triển cũng liên tục khẳng định tại WTO rằng các nước đang phát triển có quy mô nền kinh tế lớn như Ấn Độ và Trung Quốc không nên tiếp tục nhận được các ưu đãi đặc biệt và khác biệt nhưng Ấn Độ và nhiều nước khác cho rằng quan điểm này đi ngược lại với các giá trị cốt lõi của WTO.

Tại cuộc họp về thủy sản vừa qua, Ấn Độ cho rằng các thành viên “nên tuân thủ giá trị cố lõi” và đảm bảo rằng quyền ưu đãi đặc biệt và khác biệt được áp dụng dối với thỏa thuận về các chính sách trợ cấp ngành thủy sản. Các thành viên WTO đang xây dựng các nguyên tắc nhằm ngăn chặn các chính sách trợ cấp trực tiếp gây ra tình trạng dư thừa công suất và khai thác quá mức, xóa bỏ các trợ cấp góp phần gây ra khai thác thủy sản phi pháp, không được báo cáo và không có quy định.

Tại cuộc họp bộ trưởng của WTO tại Buenos Aires tháng 12/2017, các thành viên đồng thuận sẽ nỗ lực và áp dụng thỏa thuận về các chính sách trợ cấp thủy sản trong cuộc họp sắp tới vào năm 2020. EU cho biết khối này ủng hộ nguyên tắc đối xử đặc biệt va fkhác biệt nhưng tốt hơn hết là nguyên tắc này nên có những ngoại lệ và linh động cho năng lực khai thác thủy sản của một nước. Argentina phản hồi rằng sẽ hợp lý hơn nếu xem xét quy mô trợ cấp của một nước hơn là sản lượng thủy sản của nước đó.

Theo The Hindu Business Line

Share.

About Author

Leave A Reply