Tiêu dùng thủy sản tại Trung Quốc dự báo tăng

0

Chính phủ Trung Quốc vừa đặt mục tiêu tham vọng là tăng mạnh tiêu dùng thủy sản tại Trung Quốc trong 10 năm tới. Trong báo cáo “Triển vọng Nông nghiệp 2018 – 2027”, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc chịu trách nhiệm quản lý ngành thủy sản, dự báo tiêu dùng các sản phẩm thủy sản sẽ tăng lên 25 kg/người/năm, với mức tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại khu vực thành thị là 30 kg/người/năm.  Báo cáo của Bộ chỉ ra rằng thủy sản là một nguồn protein hiệu quả hơn so với thịt, cùng với nhiều lợi ích dinh dưỡng bổ sung và tiêu dùng thủy sản thực sự đã tăng mạnh trong thời gian qua. Năm 2015, tiêu dùng thủy sản tại khu vực thành thị là 14,3 kg/người/năm và tại nông thôn, theo số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc. Dữ liệu điều tra từ FAO lại cho thấy mức tiêu dùng thủy sản nói trên tại Trung Quốc thực tế đã đạt được từ năm 2009.

Dữ liệu về tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại Trung Quốc thường được tính bằng cách chia tổng nguồn cung thủy sản (sản lượng nội địa + nhập khảu trừ đi xuất khẩu) cho tổng dân số. Nhiều ước tính khác nhau đưa mức tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại Trung Quốc lên tới 40 – 45 kg/người/năm. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc có vẻ vẫn đang sử dụng phương pháp thống kê không tính tới tiêu dùng thủy sản ngoài hộ gia đình. Dữ liệu của Bộ này cũng cho thấy chỉ trung bình 42% người Trung Quốc tiêu dùng thủy sản thường xuyên – trong khi lên tới 52% dân số – đặc biệt là tại các khu vực đông dân nội địa như tỉnh Hà Nam, hiếm khi ăn các sản phẩm thủy sản. Chỉ một số khu vực tiêu dùng thủy sản truyền thống như Phúc Kiến, Hải Nam và Thượng Hải, có mức tiêu dùng thủy sản trên đầu người vượt mức 25 kg/người/năm, theo dữ liệu chíh thức do Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công bố.

Tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại thành thị và nông thôn Trung Quốc đã tăng vọt từ mức 11,5 kg/người/năm năm 1990 lên 25,4 kg/người/năm năm 2004 và dự báo đạt 35,9 kg/người/năm vào năm 2020, theo FAO. Trung Quốc cũng đang nhìn nhận thủy sản là một cách hiệu quả hơn cho sản xuất protein cho tiêu dùng làm thực phẩm: báo cáo triển vọng mới của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc chỉ ra rằng tỷ lệ chuyển đổi thức ăn trong sản xuất nuôi trồng thủy sản là 2:1 so với chăn nuôi lợn là 5:1 và sản xuất thịt bò là 7:1.

Theo Seafood Source

Share.

About Author

Leave A Reply