Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ trong tháng 9/2019

0

Giữa tháng 10/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 9/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 127.925 bao so với cuối tháng 8/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại Jacksonville.

Cảng Đến 30/9/2019 Đến 31/8/2018 Thay đổi
New York 2,002,824 2,022,296 (19,472)
New Orleans/Baton Rouge 733,686 750,471 (16,785)
Jacksonville 502,800 436,000 66,800
Miami 143,673 143,148 525
Houston 672,418 678,467 (6,049)
Laredo 43,139 45,119 (1,980)
San Francisco 813,089 800,057 13,032
Norfolk 432,437 433,876 (1,439)
Pacific Northwest 558,251 491,691 66,560
Los Angeles/Long Beach 54,507 54,455 52
Baltimore 633,258 600,805 32,453
South Carolina 762,152 767,924 (5,772)
Tổng USA 7,352,234 7,224,309 127,925

Theo Green Coffee Association

Share.

About Author

Leave A Reply