Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ trong tháng 8/2019

0

Giữa tháng 9/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 8/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 8/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 125.134 bao so với cuối tháng 7/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại Norfolk và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại New Orleans.

Cảng Đến 31/8/2019 Đến 31/7/2018 Thay đổi
New York 2,022,296 2,017,478 4,818
New Orleans/Baton Rouge 750,471 694,784 55,687
Jacksonville 436,000 446,000 (10,000)
Miami 143,148 139,443 3,705
Houston 678,467 658,888 19,579
Laredo 45,119 42,361 2,758
San Francisco 800,057 794,647 5,410
Norfolk 433,876 455,456 (21,580)
Philadelphia 0 0
Pacific Northwest 491,691 481,633 10,058
Los Angeles/Long Beach 54,455 55,002 (547)
Baltimore 600,805 600,905 (100)
South Carolina 767,924 712,578 55,346
Tổng USA 7,224,309 7,099,175 125,134

Theo Green Coffee Association

 

Share.

About Author

Leave A Reply