Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ trong tháng 4-5-6/2019

0

Giữa tháng 7/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 6/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 6/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 210.255 bao so với cuối tháng 5/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại Los Angeles và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại New York.

Cảng Đến 30/6/2019 Đến 31/5/2018 Đến 30/4/2019
New York 1,927,755 1,875,007 1,779,939
New Orleans/Baton Rouge 717,254 690,109 669,814
Jacksonville 438,000 414,000 419,000
Miami 141,575 142,420 141,350
Houston 628,941 609,030 579,083
Laredo 38,584 34,897 20,421
San Francisco 735,653 690,498 672,795
Norfolk 454,450 439,789 410,997
Philadelphia 0 0 0
Pacific Northwest 451,742 451,389 437,501
Los Angeles/Long Beach 49,701 51,554 55,332
Baltimore 566,060 558,912 545,440
South Carolina 670,408 652,263 613,678
Tổng USA 6,820,123 6,609,868 6,345,350

Theo Green Coffee Association

Share.

About Author

Leave A Reply