Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ trong tháng 12/2019

0

Giữa tháng 1/2020, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 12/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 119.119 bao so với cuối tháng 11/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại South Carolina.

Cảng Đến 31/12/2019 Đến 30/11/2019 Thay đổi
New York 1,874,041 1,909,173 (35,132)
New Orleans/Baton Rouge 717,851 716,394 1,457
Jacksonville 468,800 461,200 7,600
Miami 138,192 139,024 (832)
Houston 627,196 618,784 8,412
Laredo 45,484 39,745 5,739
San Francisco 760,665 766,255 (5,590)
Norfolk 365,219 389,220 (24,001)
Pacific Northwest 506,759 536,434 (29,675)
Los Angeles/Long Beach 72,906 81,813 (8,907)
Baltimore 471,518 542,809 (71,291)
South Carolina 756,087 722,986 33,101
Tổng USA 6,804,718 6,923,837 (119,119)
Share.

About Author

Leave A Reply