Masan MeatLife đổ 22 triệu USD vào Anco

0

Thông qua bơm 500 tỷ đồng (21,74 triệu USD) vào Anco, Masan MeatLife sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 70% lên 100%. Masan MeatLife đã phê chuẩn kế hoạch đầu tư 500 tỷ đồng vào Anco để tăng vốn điều lệ của công ty này.

Tham khảo chi tiết tại: http://beta.gappingworld.com/43323-Masan-MeatLife-do-22-trieu-USD-vao-Anco

Share.

About Author

Leave A Reply