Lợi nhuận 2 tháng của nhà sản xuất phân bón lớn bằng 69% kế hoạch năm

0

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đạt lợi nhuận 34,73 tỷ đồng (gần 1,5 triệu USD) trong 2 tháng đầu năm 2020, tương đương 69% kế hoạch năm, bất chấp các điều kiện kinh doanh bất lợi.

Tham khảo chi tiết tại: http://beta.gappingworld.com/43321-Loi-nhuan-2-thang-cua-nha-san-xuat-phan-bon-lon-bang-69-ke-hoach-nam

Share.

About Author

Leave A Reply