Hàn Quốc nhập khẩu 55.000 tấn gạo từ Việt Nam

0

Hàn Quốc đã mở cửa thị trường cho gạo Việt Nam, đặt hạn ngạch nhập khẩu gạo Việt Nam hàng năm ở mức 55.112 tấn, theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương cho hay. Hàn Quốc sẽ tuân thủ các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các thực hành quốc tế để đảm bảo tính minh bạch trong đấu thầu gạo.

Để đảm bảo các nhà giao dịch gạo Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để tiếp cận thị trường Hàn Quốc, Cục Xuất nhập khẩu đã gửi công văn chính thức tới các Sở Công thương thuộc các tỉnh thành phố trên cả nước và Hiệp hội Lương thực Việt Nam để yêu cầu thông báo ngay lập tức tới các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam về quyết định mới của Hàn Quốc.

Các nhà giao dịch gạo có thể tìm kiếm thêm thông tin về thị trường Hàn Quốc, hạn ngạch và các phiên đấu thầu gạo trên website của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn của Hàn Quốc: http://www.mafra.go.kr/english.

Để tìm hiểu thêm các chi tiết về trường hợp gặp vấn đề trong đấu thầu, các nhà giao dịch email tới Cục Xuất nhập khẩu tại xnk-ns@moit.gov.vn.

Theo Saigon Times

Share.

About Author

Leave A Reply