FDA tăng số lô hàng tôm bị từ chối do salmonella và kháng cấm trong tháng 9

0

Trong tháng 9/2019, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) báo cáo có 6 trên tổng số 75 lô hàng thủy sản bị từ chối là các lô hàng tôm liên quan đến kháng sinh cấm. Với chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2019, hiện tổng số lô hàng tôm FDA đã từ chối với các lý do liên quan đến dư lượng thuốc thú y đã vượt quá tổng số lô hàng tôm bị từ chối trong năm 2018 (53 lô) và 2017 (55 lô).

6 lô hàng tôm bị từ chối trong tháng 9 do dư lượng thuốc thú y đến từ 2 nhà xuất khẩu khác nhau tại Ấn Độ và Việt Nam:

  • West Coast Frozen Foods Private Limited (Ấn Độ), một công ty hiện không có trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản nuôi do thuốc chưa được phê duyệt”), Cảnh báo Nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các loại giáp xác do Chloramphenicol”), hoặc Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 5 lô hàng tôm bị từ chối do dư lượng thuốc thú y, báo cáo từ văn phòng Southwest Imports ngày 20/9/2019;
  • Công ty Thủy sản Minh Phú (Việt Nam) hiện không có tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản nuôi do thuốc chưa được phê duyệt”), Cảnh báo Nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các loại giáp xác do Chloramphenicol”), hoặc Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 1 lô hàng tôm bị từ chối do dư lượng thuốc thú y báo cáo từ văn phòng Southeast Imports ngày 17/9/2019.

5 lô hàng tôm bị từ chối đến từ West Coast Frozen Foods Private Limited đưa tổng số lô hàng tôm Ấn Độ bị từ chối trong năm 2019 do kháng sinh cấm lên tới 32 lô hàng, chiếm 55,2% tổng số lô hàng tôm bị từ chối tại Mỹ trong năm 2019.

CÁc lô hàng tôm bị từ chối từ West Coast Frozen Foods Private Limited do phát hiện chứa salmonella. Ngoài 5 lô hàng tôm trên, FDA cũng từ chối 7 lô hàng tôm khác do chứa salmonella: 4 lô hàng đến từ Bangladesh (Bright Seafood Ltd.) báo cáo từ văn phòng West Coast Imports; 2 lô hàng từ Ấn Độ (Choice Canning Company) báo cáo từ văn phòng Northeast Imports; và 1 lô hàng đến từ Việt Nam (Khanh Sung Co., Ltd.) báo cáo từ văn phòng West Coast Imports.  Văn phòng West Coast Imports của FDA cũng từ chối 1 lô hàng tôm từ Ấn Độ (Milesh Marine Exports Private Limited) cho phát hiện ra listeria.

Theo Shrimp Alliance

Share.

About Author

Leave A Reply