FDA Mỹ từ chối hàng loạt lô hàng tôm trong tháng 10 do salmonella, kháng sinh cấm

0

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) báo cáo có 2 trên tổng số 131 lô hàng thủy sản (1,5%) là các lô hàng tôm bị từ chối trong tháng 10 vừa qua do kháng sinh cấm. FDA hiện đã từ chối tổng cộng 60 lô hàng tôm do dư lượng thuốc thú y trong năm 2019.

2 lô hàng tôm bị từ chối do dư lượng kháng sinh cấm trong tháng 10 đến từ hai nhà xuất khẩu khác nhau tại Ấn Độ và Venezuela:

  • Cochin Frozen Food Exports (Ấn Độ), công ty hiện không nằm trong danh sách Cảnh báo nhập khẩu16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản nuôi trồng do phát hiện thuốc chưa phê duyệt”), Cảnh báo nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế thủy sản giáp xác do Chloramphenicol”), hay Cảnh báo nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 1 lô hàng bị từ chối thông quan do phát hiện tôm chứa dư lượng thuốc thú y, báo cáo từ văn phòng West Coast Imports ngày 10/10/2019;
  • Tuta Corporation (Venezuela), một công ty hiện nằm trong danh sách Cảnh báo nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), từ ngày 18/10/2017, có 1 lô hàng tôm bị từ chối nhập khẩu do phát hiện dư lượng thuốc thú y, báo cáo từ văn phòng nhập khẩu Southeast ngày 22/10/2019.

Ngoài 2 lô hàng tôm bị từ chối nói trên, FDA cũng từ chối 11 lô hàng tôm khác do phát hiện salmonella: 7 lô hàng từ Indonesia (PT Surya Alam Tunggal) từ văn phòng nhập khẩu Northern; 2 lô hàng từ Ấn Độ (Choice Canning Company) từ văn phòng nhập khẩu Northeast; 1 lô hàng tôm từ Philippines (HJR International Corporation) từ văn phòng nhập khẩu West Coast; và 1 lô hàng tôm từ Việt Nam (Công ty Thủy sản Quang Minh) từ văn phòng West Coast.

Theo Shrimp Alliance

Share.

About Author

Leave A Reply