Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2018

0

Giữa tháng 11/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 10/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm tới 261.353 bao so với cuối tháng 8/2018, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York:

Cảng Đến 31/10/2018 Đến 30/9/2018 Thay đổi
New York 1,724,166 1,847,813 (123,647)
New Orleans/Baton Rouge 655,375 676,952 (21,577)
Jacksonville 384,500 419,000 (34,500)
Miami 130,445 140,275 (9,830)
Houston 646,995 680,581 (33,586)
Laredo 24,516 27,000 (2,484)
San Francisco 754,124 789,982 (35,858)
Norfolk 379,216 377,138 2,078
Philadelphia 0 0
Pacific Northwest 440,788 441,887 (1,099)
Los Angeles/Long Beach 153,156 160,349 (7,193)
Baltimore 481,014 503,841 (22,827)
South Carolina 402,572 373,402 29,170
Tổng USA 6,176,867 6,438,220 (261,353)

Theo Green Association

Share.

About Author

Leave A Reply