Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 7/2018

1

Giữa tháng 8/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 7/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 7/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 8.600 bao so với cuối tháng 6/2018:

Cảng Đến 31/7/2018 Đến 30/6/2018 Thay đổi
New York 1,902,339 1,897,358 4,981
New Orleans/Baton Rouge 688,905 694,449 (5,544)
Jacksonville 499,900 509,600 (9,700)
Miami 181,349 169,147 12,202
Houston 740,618 711,870 28,748
Laredo 34,000 37,000 (3,000)
San Francisco 820,880 817,966 2,914
Norfolk 388,128 408,831 (20,703)
Philadelphia 0 2,687 (2,687)
Pacific Northwest 452,045 459,869 (7,824)
Los Angeles/Long Beach 174,604 153,430 21,174
Baltimore 567,110 591,319 (24,209)
South Carolina 385,751 390,703 (4,952)
Tổng USA 6,835,629 6,844,229 (8,600)

Theo Green Association

Share.

About Author

1 phản hồi

  1. Pingback: Thông tin cập nhật ngày 7/8 | Chuyên trang thông tin nông sản toàn cầu

Leave A Reply