Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 5 và tháng 6/2018

1

Giữa tháng 7/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 5 và tháng 6/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 6/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 23.366 bao so với cuối tháng 5/2018:

Cảng Đến 30/6/2018 Đến 31/5/2018 Thay đổi
New York 1,897,358 1,928,404 (31,046)
New Orleans/Baton Rouge 694,449 702,324 (7,875)
Jacksonville 509,600 493,440 16,160
Miami 169,147 137,880 31,267
Houston 711,870 700,332 11,537
Laredo 37,000 30,000 7,000
San Francisco 817,966 777,355 40,611
Norfolk 408,831 463,523 (54,692)
Philadelphia 2,687 3,442 (755)
Pacific Northwest 459,869 464,627 (4,758)
Los Angeles/Long Beach 153,430 145,271 8,159
Baltimore 591,319 594,828 (3,509)
South Carolina 390,703 426,168 (35,465)
Tổng USA 6,844,229 6,867,594 (23,366)

Theo Green Association

Share.

About Author

1 phản hồi

  1. Pingback: Thông tin cập nhật ngày 17/7 | Chuyên trang thông tin nông sản toàn cầu

Leave A Reply