Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 2/2019

0

Giữa tháng 3/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 2/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 2/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 209.958 bao so với cuối tháng 1/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại San Francisco và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại South Carolina.

Cảng Đến 28/2/2019 Đến 31/1/2018 Thay đổi
New York 1,680,961 1,634,838 46,123
New Orleans/Baton Rouge 679,003 681,993 (2,990)
Jacksonville 428,000 392,000 36,000
Miami 140,967 141,433 (466)
Houston 668,270 664,095 4,175
Laredo 30,712 23,913 6,799
San Francisco 641,947 671,592 (29,645)
Norfolk 419,451 389,041 30,410
Philadelphia 0 0
Pacific Northwest 403,686 405,025 (1,339)
Los Angeles/Long Beach 94,300 103,579 (9,279)
Baltimore 544,261 497,128 47,133
South Carolina 533,338 450,301 83,037
Tổng USA 6,264,896 6,054,938 209,958

Theo Green Coffee Association

Share.

About Author

Leave A Reply