Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2018

0

Giữa tháng 1/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 12/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 50.948 bao so với cuối tháng 11/2018, trong đó kho có mức tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại Houston và giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại San Francisco.

Cảng Đến 31/12/2018 Đến 30/11/2018 Thay đổi
New York 1,673,139 1,664,675 8,464
New Orleans/Baton Rouge 673,593 677,009 (3,416)
Jacksonville 371,000 344,000 27,000
Miami 152,432 141,586 10,846
Houston 664,595 633,787 30,808
Laredo 22,815 23,983 (1,168)
San Francisco 697,482 740,345 (42,863)
Norfolk 379,499 365,187 14,312
Philadelphia 0 0
Pacific Northwest 452,628 466,767 (14,139)
Los Angeles/Long Beach 114,116 135,768 (21,652)
Baltimore 497,128 476,918 20,210
South Carolina 434,564 412,018 22,546
Tổng USA 6,132,991 6,082,043 50,948

Theo Green Coffee Association

Share.

About Author

Leave A Reply