Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 1/2019

0

Giữa tháng 2/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 1/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 1/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 78.053 bao so với cuối tháng 11/2018, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại Pacific Northwest và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại Jacksonville.

Cảng Đến 31/01/2019 Đến 30/12/2018 Thay đổi
New York 1,634,838 1,673,139 (38,301)
New Orleans/Baton Rouge 681,993 673,593 8,400
Jacksonville 392,000 371,000 21,000
Miami 141,433 152,432 (10,999)
Houston 664,095 664,595 (500)
Laredo 23,913 22,815 1,098
San Francisco 671,592 697,482 (25,890)
Norfolk 389,041 379,499 9,542
Philadelphia 0 0
Pacific Northwest 405,025 452,628 (47,603)
Los Angeles/Long Beach 103,579 114,116 (10,537)
Baltimore 497,128 497,128
South Carolina 450,301 434,564 15,737
Tổng USA 6,054,938 6,132,991 (78,053)

Theo Green Coffee Association

Share.

About Author

Leave A Reply