Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2018

0

Giữa tháng 12/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 11/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 94.824 bao so với cuối tháng 10/2018, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York:

Cảng Đến 30/11/2018 Đến 31/10/2018 Thay đổi
New York 1,664,675 1,724,166 (59,491)
New Orleans/Baton Rouge 677,009 655,375 21,634
Jacksonville 344,000 384,500 (40,500)
Miami 141,586 130,445 11,141
Houston 633,787 646,995 (13,208)
Laredo 23,983 24,516 (533)
San Francisco 740,345 754,124 (13,779)
Norfolk 365,187 379,216 (14,029)
Philadelphia 0 0
Pacific Northwest 466,767 440,788 25,979
Los Angeles/Long Beach 135,768 153,156 (17,388)
Baltimore 476,918 481,014 (4,096)
South Carolina 412,018 402,572 9,446
Tổng USA 6,082,043 6,176,867 (94,824)

Theo Green Association

Share.

About Author

Leave A Reply