Diễn biến giá nhập khẩu cá tra phile trên thị trường Mỹ

0

Giá CIF trung bình của cá tra phile nhập khẩu trong tháng 6/2019 tại Mỹ là 3.828 USD/tấn, thấp hơn 4% so với tháng 5 và thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2018. Trong nửa đầu năm 2019, giá cá tra nhập khẩu CIF trung bình là 4.657 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nhập khẩu cá tra phile đông lạnh trung bình (CIF) tại Mỹ (HS 0304620020), 2015 – 2019, USD/tấn

Nguồn: FAS-USDA/FIS.com

Trong tháng 6/2019, nhập khẩu cá tra phile đông lạnh của Mỹ đạt 4.516 tấn với giá trị CIF là 17,288 triệu USD, tăng 70% về lượng và 64% về giá trị so với tháng 5 nhưng giảm 19% về lượng và 31% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch nhập khẩu cá tra phile đông lạnh của Mỹ (HS 0304620020), 2015 – 2019, tấn và ngàn USD

Nguồn: FAS-USDA/FIS.com

Trong nửa đầu năm 2019, nhập khẩu cá tra phile đông lạnh của Mỹ đạt 30.128 tấn, trị giá 140,309 triệu USD, giảm 18% về lượng và 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nhập khẩu cá tra phile đông lạnh từ Việt Nam là 29.548 tấn và từ Trung Quốc là 579 tấn.

Nhập khẩu cá tra phile đông lạnh của Mỹ (HS 0304620020), tháng 1 – 6 năm 2015 – 2019

Nguồn: FAS-USDA/FIS.com

Share.

About Author

Leave A Reply