Browsing: Phát triển bền vững

Hàng hóa
0

Các thị trường xuất khẩu hạt tiêu Kampong tiếp tục tăng mạnh

Nhờ được bảo hộ chỉ dẫn địa lý bởi EU, nông dân trồng hồ tiêu tại Kampong, Campuchia đang tăng động lực sản xuất loại gia vị này. Dưới đây là bài phỏng vấn của Khmer Times với ông Nguon Lay, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hồ tiêu Kampong về sự hồi sinh của ngành hồ tiêu tại địa phương này.

1 2 3 18