Các mô hình chính sách nông nghiệp trên thế giới – Phần 4: Chính sách nông nghiệp khu vực EU

0

Khi Hiệp ước Rome thiết lập thị trường chung vào năm 1958, việc can thiệp của chính phủ là đặc điểm chính của ngành nông nghiệp ở 6 nước thành viên sáng lập. Hơn thế nữa, tại thời điểm đó, can thiệp trong nông nghiệp phản ánh sự đồng thuận chung về một số đặc điểm cụ thể của ngành- đó là sự phụ thuộc cao vào địa lý và khí hậu và thiên về mất cân đối hệ thống giữa cung cà cầu, do đó thường dẫn tới sự biến động lớn giữa giá và thu nhập. CAP sau đó đã phát triển dần theo hướng tiếp cận thị trường hợp và hỗ trợ cho các khía cạnh hàng hóa công của nông nghiệp (môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học…) và trở thành đặc điểm quan trọng trong CAP hiện nay.

Cải cách CAP năm 2003 đã đánh dấu một bước chuyển rất then chốt trong việc tách riêng trợ cấp thu nhập từ sản xuất và đưa ra chương trình tuân thủ chéo để nhận được trợ cấp trực tiếp và một số dạng trợ cấp khác. Các yêu cầu bổ sung đã được đưa ra trong những năm qua, như các công cụ xanh hóa theo cải cách CAP 2013. Tách riêng trợ cấp trực tiếp cho nông dân chiếm 26% trong trợ cấp theo trụ cột 1 trong năm 2004, so với mức 99% trong năm 2014.

Các hỗ trợ hiện nay

Trụ cột 1: trợ cấp trực tiếp cung cấp hỗ trợ quan trọng cho nông dân nhằm giúp họ ổn định thu nhập, liên kết với việc tuân thủ các thông lệ về an toàn, tiêu chuẩn về môi trường và phúc lợi của động vật. Với các khoản trợ cấp chủ yếu là tách riêng từ sản xuất- có nghĩa là nông dân lựa chọn sản xuất sản phẩm nào trên cơ sở thu nhập có thể có được từ thị trường, hơn là trên cơ sở trợ cấp công- chúng hỗ trợ sự tồn tại dài hạn của các trạng trại trong bối cảnh thị trường biến động và các điều kiện thời tiết không dự báo trước được, và ghi nhận các đóng góp về môi trường và hàng hóa công công mà nông dân cung cấp cho xã hội. CÁc trợ cấp này hoàn toàn được tài trợ bởi EU và chiếm trên 70% chi tiêu chung của CAP. Với cải cách năm 2013, 30% trợ cấp trực tiếp liên quan đến tôn trọng 3 thực hành nông nghiệp bền vững có lợi cho môi trường và các vấn đề về biến đổi khí hậu, đáng lưu ý là chất lượng đất, đa dạng sinh học và giảm các bon- vốn gọi là các công cụ “xanh hóa”.

Các công cụ thị trường cung cấp một danh mục các dụng cụ đa dạng bao gồm các công cụ để xác định tình trạng các lực lượng thị trường thông thường thất bại. Ví dụ như nếu có sự sụt giảm cầu bất ngờ do hoảng loạn về sức khỏe hay giảm giá do vượt cung tạm thời trên thị trường, Cộng đồng chung châu Âu có thể khởi động các công cụ hỗ trợ thị trường. Các chi tiêu này, cũng theo EAGF, phụ thuộc vào bản chất chứ không dự báo trước được nhưng có xu hướng chiếm khoảng 5% tổng chi phí của CAP. Phần này trong ngân sách bao gồm cả các yếu tố như khuyến khích các sản phẩm nông trại của EU và các cơ chế trường phái EU.

Trụ cột 2: các chương trình phát triển nông nghiệp cung cấp một khung để đầu tư vào các dự án đơn lẻ ở các trang trại hay các hoạt động khác ở khu vực nông thôn trên cơ sở các ưu tiên về kinh tế, môi trường hay xã hội, thiết kế ở cấp độ khu vực hay vùng. Tài trợ thông qua EAFRD, chương trình này bao gồm các dự án như đầu tư tại trang trại và hiện đại hóa, các tài trợ sắp đặt cho nông dân trẻ, các công cụ nông nghiệp- môi trường, chuyển đổi hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, làm mới nông thôn, hay cung cấp phủ sóng internet băng thông rộng ở khu vực nông thôn. Chiếm xấp xỉ 25% vốn của CAP, các công cụ này thường được đồng tài trợ bởi các quỹ tư nhân, khu vực hay trung ương và thường kéo dài trong vài năm.

Trợ cấp trực tiếp liên kết với diện tích đất hơn là sản xuất và có thể có lập luận rằng một hậu quả không dự kiến trước của chính sách này là trợ cấp cho quyền sở hữu đất, làm tăng giá đất đai và tiền thuê đất cho người nông dân thuê đất.

Cuộc cải cách tiếp theo của CAP dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2020, với việc cải cách được lên kế hoạch sẽ diễn ra song song với việc đàm phán về Khung tài chính nhiều năm (Multiannual Financial Framework)- cơ bản của ngân sách EU. Do đó tại thời điểm Anh biết được chính sách nông nghiệp của mình như thế nào, chính sách của EU có khả năng sẽ trải qua một giai đoạn thay đổi.

Hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và làm vườn thông qua CAP là khá lớn. trong năm 2015, nông dân Anh nhận được 3.084 tỷ Eur trong chi trả theo Trụ cột 1. Trong năm 2014/2015, trợ cấp trang trại đơn lẻ (SFP-Single Farm Payment) tạo ra 55% thu nhập của các trang trại, theo Điều tra về hoạt động trang trại (Farm Business Survey).

Biểu đồ bên trên cho thấy các nguồn thu nhập theo loại hình trang trại năm 2014/2015 và biểu diễn tầm quan trọng của trợ cấp hỗ trợ thông qua một cơ chế trợ cấp riêng lẻ và các cơ chế nông nghiệp- môi trường. Cần thiết phải lưu ý rằng các kết quả này chỉ là 1 năm, và do đó, chỉ thể hiện một thời điểm. cùng với các kết quả ghi được từ các năm gần đây, kết quả của năm 2014/2015 cho thấy, tính trung bình các trang trại gia súc sẽ bị lỗ nếu không có trợ cấp hỗ trợ. Các trang trại ngũ cốc và trồng trọt nói chung cũng lỗ trong năm 2014/2015 nhưng điều này là bất thường so với những năm gần đây và chủ yếu là do sự biến động trên thị trường sản phẩm trồng trọt. Như biểu diễn trên đồ thị, trong một số ngành, hình thức trợ cấp trực tiếp là một phần quan trọng trong thu nhập của trang trại và việc hủy bỏ sẽ gây ra sự chia rẽ lớn với nông dân Anh.

Xu hướng biến đổi chính sách nông nghiệp của Anh

Là một thành viên của EU, ngành nông nghiệp Anh bị chi phối bởi Chính sách nông nghiệp chung (CAP).

Điều 39 TFEU đặt ra các mục tiêu chính của CAP:

Để tăng năng lực sản xuất nông nghiệp bằng cách khuyến khích các tiến bộ kỹ thuật và đảm bảo việc sử dụng tối ưu các yếu tố sản xuất, đặc biệt là lao động.

Để đảm bảo một tiêu chuẩn sống công bằng cho nông dân

Để ổn định thị trường

Để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn cung

Để đảm bảo mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Các mục tiêu này bồm cả kinh tế (khoản 39(a), (c) và (d)) và xã hội (Khoản 39 (b) và (e)) và nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Mặc dù cách tiếp cận của chính phủ đối với trợ cấp cho nông trại trong bối cảnh rời khỏi EU vẫn chưa được thảo luận, các chính phủ trước đây và hiện nay của Anh đã ngụ ý rằng họ muốn một chính sách định hướng thị trường hơn nữa với trọng tâm là tính cạnh tranh để đảm bảo rằng người nông dân có thể chuẩn bị cho một tương lai không còn hỗ trợ thu nhập. Việc này sẽ liên quan đến việc trợ cấp theo Trụ cột 1 kết thúc giai đoạn và một cách tiếp cận ít phân biệt, tập trung hơn thay thế. Việc này có thể dẫn tới số lượng nhỏ hơn các chủ sở hữu quy mô lớn trong các khu vực đất đai màu mỡ nhất.

Có khả năng, trong tương lai, chính phủ có thể ưu tiên các hỗ trợ môi trường hoặc hỗ trợ khác, hiện đang được bao gồm trong Trụ cột 2, theo đó công nhận giá trị của việc cung cấp hàng hóa công cộng, trong đó canh tác ở một số vùng mà không có trợ cấp tài chính thì khó bền vững.

Có rất ít sự chắc chắn về chính sách nông nghiệp của Anh ngoài điểm là Anh đã chính thức rời khỏi EU, điều này sẽ có khả năng xảy ra trong 2 năm kể từ khi Điều 50 được viện dẫn. Thủ tướng Theresa May đã công bố rằng điều này sẽ không xảy ra cho đến năm 2017, có nghĩa là các hỗ trợ hiện nay có thể kết thúc vào năm 2019. Hiện nay, quỹ hỗ trợ được thỏa thuận trên cơ sở giai đoạn 7 năm liên tục. Ít có khả năng theo hệ thống của Anh, chính phủ sẽ cam kết điều này, do phần lớn các quyết định tài trợ kéo dài trong vòng 1 hay 2 năm. Dù vậy, điều này có thể thay đổi khi có tình huống xảy ra.

Trong quá trình rời khỏi EU, giả định rằng Anh sẽ tìm cách gia nhập WTO. Bất cứ lựa chọn chính sách nào chính phủ Anh cân nhắc để hỗ trợ ngành canh nông đều phải đảm bảo rằng nó phù hợp với các quy tắc WTO. WTO nhóm các hỗ trợ thành 3 hạng mục chính, bao gồm Nhóm Xanh lá cây, Xanh da trời và Hổ phách.

EU đối xử với các trợ cấp trực tiếp riêng rẽ như trong Hộp xanh lá cây, mặc dù điều này vẫn gây tranh cãi với một số thành viên khác của WTO. Các trợ cấp khác theo CAP như các chương trình môi trường và phát triển nông thôn cũng nằm trong hộp này. Chi trả hỗ trợ riêng rẽ thường được coi là các công cụ Hộp xanh lá cây. Hầu hết các công cụ quản lý thị trường rơi vào Hộp hổ phách.

Giá trị của việc hỗ trợ mà các quốc gia được phép cung cấp trong hộp Hổ phách bị giới hạn theo các quy định của WTO. Điều này sẽ có thể được áp dụng với Anh nếu là một thành viên của WTO, và do đó sẽ hạn chế chủng loại và phạm phi của chính sách hỗ trợ có thể triển khai.

Các hiệu ứng tiềm năng của việc giảm trợ cấp trực tiếp đối với nông nghiệp Anh

Một nghiên cứu gần đây của Bộ môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông thôn (Defra) xem xét mối quan hệ giữa trợ cấp của CAP và thu nhập của nông trại, sử dụng dữ liệu từ Điều tra hoạt động trang trại (FBS).

Phân bố của các nông trại được tổng hợp (theo loại trang trại ) cho:

-Thu nhập từ hoạt động trang trại  (bao gồm Trợ cấp riêng lẻ)

– Thu nhập từ hoạt động trang trại  trừ 50% trợ cấp riêng lẻ

– Thu nhập từ hoạt động trang trại  trừ 100% trợ cấp riêng lẻ

Việc này cho phép ước tính cách thức phân bố thu nhập của nông trại thay đổi với các kịch bản như bên trên. Trong đó không tính đến các chi phí mà nông dân phải chịu nhằm yêu cầu chi trả Trợ cấp riêng lẻ.

Bảng dưới đây thể hiện số lượng nông trại ở Anh trong các nhóm thu nhập nông trại khác nhau (Trung bình 5 năm giai đoạn 2010/2011-2014/2015) cho 3 kịch bản đề cập bên trên.

Bảng 1: Số lượng nông trại trong mỗi nhóm thu nhập trung bình với các mức trợ cấp SPS khác nhau tại Anh (Bình quân 2010/2011-2014/2015).

Nhóm thu nhập từ hoạt động trang trại Bao gồm 100% trợ cấp trực tiếp Trừ 50% trợ cấp trực teiesp Trừ 100% trợ cấp trực tiếp
< 0£ 5.900 10.700 20.600
£0-10.000£ 7.600 11.100 8.300
£10.000-25.000£ 13.200 11.400 10.800
£25.000-50.000£ 13.500 11.400 7.800
£50.000-75.000£ 5.900 4.200 3.800
>£75.000 11.500 8.800 6.300
TỔNG CỘNG 57.500 57.500 57.500

 

Kết luận

Ngành nông trại Anh cần sẵn sàng cho khả năng giảm trợ cấp trực tiêp. Hậu Brexit, chính sách nông nghiệp vẫn chưa được quyết định nhưng các chính phủ Anh trước đây và hiện nay từ tất cả các lập trường chính trị đã ngụ ý rằng một cách tiếp cận định hướng thị trường hơn được ưa thích nhất. Việc này có thể sẽ vẫn diễn ra thậm chí nếu chúng ta vẫn ở lại trong EU, do cuộc cải cách CAP có vẻ như đang ngả về phía giảm chi trả theo Trụ cột 1, và các trợ cấp trực tiếp có thể sẽ sớm muộn sẽ hết thời trong tương lai.

Cũng có thể là, nếu Anh chọn để cạnh tranh trên thị trường EU trên cơ sở bình đẳng, chính sách của Anh có thể tiếp tục theo các dòng chính sách hiện nay và tương lai của EU và cải cách chậm rãi. Thay vào đó, Anh có thể coi Brexit như là một cơ hội để sáng tạo ra một chính sách nông nghiệp hoàn toàn mới, và xem xét các mô hình  khác nhau trên toàn thế giới như là gợi ý cho việc phát triển chính sách mới.

Việc cắt giảm hoặc loại bỏ các trợ cấp trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sosự tồn tại của nhiều nông trại ở Anh. Điều này có thể dẫn tới tái cấu trúc toàn ngành, với sản xuất có khả năng phân cực thành các đơn vị kinh doanh quy mô lớn mà không cần trợ cấp ở một đầu và nông trại bảo tồn “di sản sống” hỗ trợ bởi các trợ cấp tăng cường môi trường/bảo tồn (vì cung cấp hàng hóa công) ở đầu kia.

Dù chính phủ quyết định hỗ trợ bất cứ gì cho ngành, rất cần thiết phải nhớ rằng nó phải tuân thủ với các quy tắc của WTO. WTO không thích bất cứ hình thức trực tiếp hay gián tiếp nào hỗ trợ sản xuất, bởi điều đó rõ ràng làm bóp méo thương mại toàn cầu. Thậm chí trợ cấp trực tiếp cũng gián tiếp bóp méo sản xuất, do đó gia tăng khả năng nó sẽ không phải là đặc điểm chính trong chính sách mới của Anh. Xem xét các mô hình hỗ trợ khác nhau, có thể chính sách nông nghiệp dựa trên bảo hiểm, như ở Mỹ và Úc có thể là thứ mà chính phủ Anh sẽ cân nhắc.

Thú vị là, mô hình Úc bình quân hóa nghĩa vụ thuế trong nhiều năm, có lợi ích làm mềm hóa các đỉnh cao và điểm rơi của biến động thị trường. Sau một giai đoạn NFU tập trung vận động, đây là một công cụ chính phủ Anh đã công bố vào thagns 4/2015. Đây có thể là mẩu đầu tiên của “bằng chứng vững chắc” về xu thế mà chính sách của Anh có thể hướng tới.

Thông điệp chính

Các cách tiếp cận khác nhau có nhiều mức độ khác nhau về chi phí và độ phức tạp

Có sự khác biệt giữa các bảo hộ mà các cơ chế khác nhau mang lại cho nông dân, theo đó Anh sẽ phải cân nhắc khi lựa chọn một thể chế hỗ trợ “mới”

Tập trung vào khả năng phục hồi bề mặt của các thảm họa tự nhiên là một điểm thú vị. Liệu chính sách của Anh có bao gồm những thứ như “giấc mơ viển vông” trợ cấp mùa hè. Đáng tranh cãi là, nếu nó được áp dụng cho nông nghiệp, liệu ngành du lịch có cảm giác bị bỏ rơi không?

Tất cả các ví dụ tham khảo được xem xét đều không phải là các chính sách cố định và đều có sự cải thiện theo thời gian.

Các mô hình chính sách nông nghiệp trên thế giới – Phần 1: Các chính sách nông nghiệp hiện nay trên thế giới

Các mô hình chính sách nông nghiệp trên thế giới – Phần 2: Chính sách nông nghiệp khu vực Bắc Mỹ

Các mô hình chính sách nông nghiệp trên thế giới – Phần 3: Chính sách nông nghiệp khu vực châu Đại dương

Theo Horizon Market Intelligence – Hồng Kim dịch

Share.

About Author

Leave A Reply