Các mô hình chính sách nông nghiệp trên thế giới – Phần 1: Các chính sách nông nghiệp hiện nay trên thế giới

4

Chính sách nông nghiệp tồn tại vì 2 lý do chính: Để đảm bảo an ninh lương thực và dự phòng hàng hóa công ích. Tỷ trọng của 2 mục đích này ở các quốc gia khác nhau là khác nhau. Báo cáo dưới đây sẽ xem xét các mô hình hỗ trợ nông nghiệp khác nhau từ một số quốc gia cụ thể trên thế giới và đánh giá tác động của chúng lên ngành nông nghiệp.

Brexit đã tạo ra một cơ hội cho Anh tự xây dựng chính sách nông nghiệp riêng. Cho đến hôm nay vẫn chưa có thông báo chính thức về các chính sách nông nghiệp của Anh trong tương lai và báo cáo này không nhằm mục đích dự đoán định hướng chính phủ Anh có thể sẽ lựa chọn mà chỉ đưa ra một số ví dụ về các mô hình khác nhau đang tồn tại hiện nay.

Ở Anh, sau chiến tranh, an ninh lương thực là mục tiêu chính trong chính sách của Anh, và sau đó là chính sách của EU. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, trọng tâm đang chuyển dần sang các khía cạnh môi trường và việc dự phòng hàng hóa công ích.

Trong quá trình tạo ra một chính sách nông nghiệp mới hậu Brexit của Anh, Chính phủ có thể tham khảo các mô hình khác nhau trên thế giới. Phát ngôn viên của chính phủ đã ngụ ý về việc ưa thích một chính sách định hướng thị trường hơn và mức hỗ trợ thấp hơn. Các ví dụ thực tiễn dưới đây xem xét các quốc gia đã sử dụng cách tiếp cận này.

Nước Anh có nhiều các công cụ chính sách để xem xét. Các công cụ chính sách cụ thể trên thế giới bao gồm hỗ trợ trực tiếp, cơ chế bảo hiểm, dự phòng hỗ trợ thiên tai, củng cố thị trường  phái sinh, biện pháp tài khóa, trợ cấp không theo chu kỳ, quỹ tương hỗ, hỗ trợ dự trữ và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng đối với nông dân. Báo cáo này trình bày bức tranh chung về các công cụ công ích được sử dụng để ứng phó với biến động giá và thu nhập ở Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Tất cả các quốc gia này có mức độ hỗ trợ thấp hơn EU.

Mức độ hỗ trợ biến động khác nhau trên thế giới. Công cụ  của OECD, Ước tính hỗ trợ nhà sản xuất (PSE- Producer Support Estimate) thể hiện việc chính sách được chuyển giao cho nhà sản xuất nông nghiệp, đo lường tại cổng trại và biểu thị thành tỷ lệ trong doanh thu gộp của một trang trại. Công cụ này cho phép chúng ta so sánh các mức độ hỗ trợ khác nhau giữa các quốc gia khác nhau.

Dưới đây là biểu đồ cho thấy PSE theo quốc gia năm 2015:

Theo Horizon Market Intelligence – Hồng Kim dịch

Share.

About Author