Author admin

Hàng hóa
0

Tin cập nhật ngày 10/4

Tin vắn ngành protein động vật ngày 9/4: http://beta.gappingworld.com/43435-Tin-van-nganh-protein-dong-vat-ngay-9-4 Nhu cầu kho lạnh tại Việt Nam…

Hàng hóa
0

Tin cập nhật ngày 8/4

Các đơn hàng xuất khẩu gỗ bị hoãn hủy hàng loạt do COVID-19: http://beta.gappingworld.com/43425-Cac-don-hang-xuat-khau-go-bi-hoan-huy-hang-loat-do-COVID-19 Giá thực…

Hàng hóa
0

Tin cập nhật ngày 6/4

Quốc hội lên kế hoạch thông qua EVFTA trong phiên họp tới: http://beta.gappingworld.com/43407-Quoc-hoi-len-ke-hoach-thong-qua-EVFTA-trong-phien-hop-toi Các nhà chức…

Hàng hóa
0

Tin cập nhật ngày 4/4

Thái Lan sẽ không áp các chính sách hạn chế xuất khẩu gạo: http://beta.gappingworld.com/43386-Thai-Lan-se-khong-ap-cac-chinh-sach-han-che-xuat-khau-gao Hổ giấy…

Hàng hóa
0

Bài viết cập nhật ngày 3/4

Việt Nam nối lại xuất khẩu gạo từ tháng 4/2020: http://beta.gappingworld.com/43373-Viet-Nam-noi-lai-xuat-khau-gao-tu-thang-4-2020 Các nhà sản xuất thịt…

1 2 3 671